Sīkdatņu izmantošana.

Bosch tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai jūs varētu ievietot preces savā iepirkumu grozā, tiešsaistē rezervēt inženiera apmeklējuma laiku un atļaut Bosch apkopot anonīmus statistikas datus, lai palīdzētu uzlabot tīmekļa vietnes darbību. Ja vēlaties turpināt, ignorējiet šo ziņojumu. Ja vēlaties iepazīties ar plašāku informāciju par izmantotajām sīkdatnēm un to, kā pārvaldīt savus iestatījumus, noklikšķiniet uz labajā pusē redzamajām saitēm.

 

BOSCH pārdošanas veicināšanas akcijas “Rūpējieties par tīrību mājās ar BOSCH! Izmēģiniet 100 dienu naudas atmaksas garantiju!” noteikumi

1. JĒDZIENI

 • 1.1. Akcijas organizators (Organizators) – SIA BSH Home Appliances AB filiāle Latvija, kuru pārstāv UAB SPARK LT, juridiskās personas kods 304139541, mītnes adrese – Gerosios Vilties g. 22A-2,LT- 03145 Viļņa, e-pasta adrese bsms@bsms.lv, tālr. nr. +371 264 78 686 (darba dienās plkst. 10.00-16.00), un kura organizē akciju “Rūpējieties par tīrību mājās ar BOSCH! Izmēģiniet 100 dienu naudas atmaksas garantiju” (turpmāk – Akcija), kura tiek īstenota saskaņā ar tālāk sniegtajiem noteikumiem (turpmāk – Noteikumi).
 • 1.2. Akcijas dalībnieks (Pircējs) – fiziskā persona, kas iegādājusies jebkuru šo Noteikumu 2.2. punktā norādīto BOSCH modeļa putekļu sūcēju akcijas laikā jebkurā partnera veikalā.

2. AKCIJA

 • 2.1. Akcijas laiks: akcija notiek 2018. gada 16. novembrī – 2019. gada 16. janvārī.
 • 2.2. Akcijā piedalās BOSCH putekļsūcēju modeļi (Prece):

  BGL85S330, BSGL5333, BGL4ZOOO, BGLS4500, BGL4SIL2, BGL35MON6, BGL3A300, BGL3A212A, BGL3A222, BGN2A230, BGN2A300, BBH6PZOO, BCH6ZOOO, BCH6256N1, BBH52550, BCH6ATH18, BBH21830L, BBH2P163R, BBH21633, BBH21631, BHN20110, BHN14090, BGS5335, BGS2U330, BGC05AAA2, BGL85Q57, BGB7530, BSGL5335, BGLS4PROFM, BGLS4POWER, BGL3A332, BGL25MON4, BGL25MON8, BGL25MON9, BGL25MON6, BZGL2A317, BZGL2A312, BZGL2B316, BBH73275, BCH6L2561, BCH6ATH25, BCH625LTD, BBH2P14L, BBHL21435, BBH3ZOO25, BCH3P255, BCH3ALL25, BCH3K255, BBH32551, BBHL22141, BBHL21841, BBHL21840, BBH21630R, BHN1840L, BBS1BASE, BBS1114, BCS1ALL, BBS1ZOO, BCS1ULTD, BBS1224, BBH22041, BCR1ACP2, BSR1ASLC, BSR1ACAM.
 • 2.3. Akcijas dalībnieki: visi Pircēji, kas Akcijas laikā iegādājušies jebkuru Akcijas preci un ir samaksājuši pilnu Akcijas preces cenu. Akcijā var piedalīties tikai fiziskas personas.
 • 2.4. Akcijas prece: Noteikumos norādītajā Akcijas laikā pirktais jebkura 2.2. punktā norādītais BOSCH modeļa putekļu sūcējs, kuru Pircējs lieto personīgām, sadzīves, nekomerciālām vajadzībām (piem., to nebija pirkusi un / vai lietojusi juridiska persona, tā nav lietota jebkādā komerciālā darbībā, tā nav bijusi nodota trešajām personām un tml.).
 • 2.5. Akcijas gaita: Pircējs, ja tas ir neapmierināts ar Akcijas preci, var Akcijas preci atdot atpakaļ Noteikumos norādītā kārtībā un saņemt atpakaļ faktiski par Akcijas preci samaksāto naudas summu. Akcijas prece ir jāatdod atpakaļ ne vēlāk kā 100 dienu laikā no Akcijas preces iegādāšanās dienas, t.i., no kases čekā / rēķinā norādītā iegādes datuma, ne vēlāk kā 2019. gada 26. aprīlī. Atdošanas datums tiek apstiprināts, Organizatoram izdodot / izsūtot sūtījuma pieņemšanas apstiprinājumu uz Anketā norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru (izsūtot īsziņu), ar dokumentiem (ja Akcijas prece tiek atdota, nosūtot pa pastu vai izmantojot kurjeru pakalpojumus) vai preču pieņemšanas aktu (ja Akcijas prece tiek atdota, tieši piegādājot Organizatoram).
 • 2.6. Akcijas preces atmaksas nosacījumi:
  • 2.6.1. Pircējam, ja tas grib atdot atpakaļ Akcijas preci, ir jāpiegādā tā bez ārējiem un iekšējiem mehāniskiem un elektroniskiem defektiem un izmaiņām, pilnā komplektācijā, tīra un kārtīga, bez smakām, bez citiem nepiederošiem priekšmetiem. Akcijas precei ir jābūt arī bez slēptiem defektiem, tai jāstrādā, jāatbilst sākotnējām tehniskajām ierīces prasībām. Par atpakaļ atdodamās Akcijas preces stāvokļa atbilstību lemj Organizators.
  • 2.6.2. Pircējam ir jābūt Akcijas preces pirkšanas čeka oriģinālam, kurā norādīts preces modelis un cena, un tas jāiesniedz, atdodot atpakaļ Akcijas preci;
  • 2.6.3. atdodot Akcijas preci, Akcijas dalībniekam ir jāiesniedz pilnīgi, skaidri un saprotami aizpildīta Anketa, kurā jābūt pilnīgi aizpildītiem šādiem Pircēja datiem: vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, telefona numurs, Banka rēķina numurs.
  • 2.6.4. Pircējam noteiktām prasībām atbilstoša Akcijas prece ir jāatdod: SIA BSMS, adrese – Dēļu iela 4-8 (4.stāvs), Rīga, Latvija, e-pasts - bsms@bsms.lv, tālr. nr. +371 264 78 686.

3. NAUDAS ATMAKSA

 • 3.1. Pircējam šajos Noteikumos noteiktā kārtībā atdodot atpakaļ Akcijas preci, naudas atmaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu. Norēķināšanās notiek 10 darba dienu laikā no pienācīgas Akcijas preces atpakaļatdošanas un Organizatora apstiprinājuma, ka atgriežamā Akcijas prece ir pienācīgas kvalitātes un izskata, kā tas noteikts šo Noteikumu 2.6.1. punktā.
 • 3.2. Organizators 5 darba dienu laikā no Preces saņemšanas informēs Pircēju, ja naudas atmaksai radīsies šķēršļi, un norādīs iemeslu. Tādā gadījumā Pircējam 10 darba dienu laikā, rēķinot no Preces atpakaļatdošanas dienas, vajadzēs paņemt Preci atpakaļ uz sava rēķina. Kad beidzas šis laiks, Organizatoram ir tiesības disponēt Preci pēc saviem ieskatiem, bet Pircējs atsakās no jebkādām pretenzijām pret Organizatoru.
 • 3.3. Ja Anketā sniegtā adrese vai kontaktinformācija ir neskaidra un ar Pircēju nav iespējams sazināties, Organizators glabās Pircēja Preci 30 kalendārās dienas no saņemšanas datuma, gaidot Pircēja pieprasījumu. Kad beidzas šis laiks, Organizatoram ir tiesības disponēt Preci pēc saviem ieskatiem, bet Pircējs atsakās no jebkādām pretenzijām pret Organizatoru.
 • 3.4. Katrs Pircējs, kas prasa atmaksāt naudu, pats ir atbildīgs par sūtījuma piegādi, nenokavējot termiņu, tāpat par sekām, ja nav iesniedzis pilnīgu vai iesniedzis neskaidru informāciju. Pasta kvīts, kas apstiprina, ka sūtījums ticis pieņemts izsūtīšanai, nav dokuments, kas pierāda, ka Organizators to ir saņēmis.

4. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

 • 4.1. Visas pretenzijas, kas saistītas ar Akciju, izskata Organizators.
 • 4.2. Pretenzijas, kas saistītas ar naudas summas, kas atbilst pirkuma cenai, atmaksu ir jāiesniedz rakstiski un jānosūta Organizatoram ar ierakstītu pastu uz adresi: UAB SPARK LT, Gerosios Vilties g. 22A-2, 03145, Viļņa, Lietuva, 2019. gada 26. aprīlīm.
 • 4.3. Organizatoram pretenzija ir jāizskata un uz to jāatbild ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas, ja vien pēc Organizatora domām pretenzijas izskatīšanai nav nepieciešams ilgāks laiks. Tādā gadījumā Organizatoram par to jāinformē Pircējs 5 (piecu) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas.

5. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

 • 5.1. Organizators garantē, ka Pircēju personas dati tiks apstrādāti likumīgi, ievērojot likumu un citu normatīvo aktu prasības. Akcijas laikā savāktie dati tiks izmantoti tikai ar naudas atmaksas procedūru saistītiem mērķiem, t.i. lai veiktu naudas pārskaitījumu Pircēja kontā, kā arī lai sazinātos ar Pircēju, ja rodas jautājumi vai tml. (tiesiskais pamats – likumīga Organizatora interese organizēt un īstenot Akciju).
 • 5.2. Datu pārvaldes rekvizīti: UAB BSH HOME APPLIANCES AB FILIĀLE VIĻŅĀ; juridiskās personas kods: 301500883; reģistrēta juridiskā adrese: Vinco Kudirkos iela 6, Viļņa; tālr. nr. +370 5 2639115; e-pasts: promo@sparkagency.lt. Pircējs, piedaloties Akcijā un sniedzot savus personas datus, piekrīt tam, ka viņa personas dati tiek apstrādāti šajos Noteikumos un likumos noteiktajā kārtībā.
 • 5.3. Datu apstrādātāja rekvizīti:
  UAB SPARK LT, juridiskās personas kods 304139541, juridiskā adrese – Gerosios Vilties iela 22A-2, 03145 Viļņa, e-pasts - promo@sparkagency.lt, tālr. nr. +370 644 28 266 (darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00).
  SIA BSMS, juridiskās personas kods LV40003471367, juridiskā adrese – Dēļu iela 4-8 (4.stāvs), Rīga, Latvija, e-pasts - bsms@bsms.lv, tālr. nr. +371 264 78 686, (darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00).
 • 5.4. Pircējam ir piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktās tiesības saistībā ar viņa datu apstrādi:
  • - zināt (būt informētam (-ai) par savu personas datu apstrādi (tiesības zināt);
  • - iepazīties ar Datu pārvaldītāja apstrādājamiem Jūsu datiem, kā arī ar to, kādā veidā tie tiek apstrādāti (tiesības iepazināties);
  • - pieprasīt izlabot vai, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķus, papildināt Jūsu personas datus (tiesības pieprasīt izlabot);
  • - pieprasīt izdzēst ar Jums saistītus personas datus (tiesības „tikt aizmirstam“);
  • - pieprasīt, lai mēs ierobežojam ar Jums saistītu personas datu apstrādi (tiesības ierobežot);
  • - pieprasīt pārcelt mums sniegtus datus (tiesības uz datu pārceļamību);
  • - jebkurā laikā nepiekrist savu personas datu apstrādei, kad šāda apstrāde tiek veikta publisko interešu labā, likumīgās mūsu vai trešās puses interesēs, kā arī kad personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, ieskaitot profilēšanu (tiesības nepiekrist);
  • - atsaukt savu piekrišanu apstrādāt savus personas datus, ja dati tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata.
 • Vienmēr cenšamies pienācīgi nodrošināt Jūsu tiesības un operatīvi reaģēt uz jebkuru iespējamu to īstenošanas pārkāpšanu, tāpēc, ja Jums rodas jebkādi jautājumi mūsu apstrādājamiem Jūsu personas dokumentiem, lūdzam vispirms sazināties ar mums. Turklāt pievēršam uzmanību, ka visos gadījumos Jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai.Mēs sniedzam Jums iespēju ērtā veidā īstenot šīs savas tiesības. To varat izdarīt piezvanot pa tālruni +370 644 28 266 (darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00), vai arī sazinoties ar mums uz e-pastu: promo@sparkagency.lt.
 • 5.5. Pircēja personas dati netiks uzglabāti ilgāk, nekā nepieciešams to mērķu sasniegšanai, kuru dēļ šie dati tika savākti un apstrādāti, tomēr jebkurā gadījumā ne ilgāk par 2 gadiem no datu saņemšanas dienas.

6. CITI NOSACĪJUMI

 • 6.1. Personas, kas piedalās Akcijā, apstiprina, ka piekrīt visiem Noteikumos norādītajiem nosacījumiem un apņemas tos ievērot.
 • 6.2. Organizatoram ir tiesības vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma grozīt Noteikumus, par to publiski paziņojot tīmekļa vietnē www.bosch-home.lv. Nekādi zaudējumi Noteikumu grozīšanas dēļ netiek atlīdzināti.
 • 6.3. Visos šajos Noteikumos neapspriestos jautājumos Organizators var pieņemt vienpusēju lēmumu, vadoties pēc piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem.
 • 6.4. Organizatoram ir tiesības vienpusēji pārtraukt Akciju jebkurā laikā, ja notiktu būtiska šo Noteikumu pārkāpšana un / vai ļaunprātīga to izmantošana vai nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu dēļ. Par Akcijas pārtraukšanu Organizatoram ir jāpaziņo tīmekļa vietnē www.bosch-home.lv. Nekādi zaudējumi Akcijas pārtraukšanas dēļ netiek atlīdzināti.
 • 6.5. Pircējs var tikt svītrots no Akcijas dalībnieku saraksta un viņam var atteikt atmaksāt naudu par Akcijas preci, ja Organizators konstatē, ka Pircējs rīkojies krāpnieciski, centies panākt neapzinīgus mērķus vai nav ievērojis šos Noteikumus.

Lejupielādēt atpakaļatdošanas anketu