Paziņojums par datu privātumu

Atbildīgā struktūra

BSH Home Appliances AB filiāle Latvijā, Strēlnieku iela 1-4, Rīga LV-1010, Latvija (šajā paziņojumā „Mēs”) kā šīs tīmekļa vietnes http://www.bosch-home.lv pārvaldītājs („BSH”) ir atbildīgā struktūra par BSH informācijas pakalpojumu lietotāju („Jūs”) personas datu apstrādi.
Mēs nopietni izturamies pret Jūsu personas datu drošību. Mēs esam veikuši tehniskas un organizatoriskas darbības, lai nodrošinātu, ka datu aizsardzības noteikumus ievērojam gan mēs, gan mūsu pakalpojumu sniedzēji.
Saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības noteikumiem tālāk esam snieguši informāciju par datu, kas iegūti, balstoties uz to, kā Jūs izmantojat BSH tīmekļa vietni, ievākšanas, apstrādāšanas un izmantošanas veidu, apjomu un mērķi.

Pašlaik, mēs atjaunojām mūsu integritātes politiku attiecībā uz GDPR.

Lai īstenot savas tiesības saskaņā ar GDPR, aizpildiet veidlapu. Par citiem jautājumiem, kas ir saistīti ar datu aizsardzību: dataprotection-LV@bshg.com

Personas dati

Personas dati ir jebkāda informācija, ko var izmantot, lai noteiktu Jūsu identitāti. Šāda veida informācija var būt, piemēram, Jūsu vārds, pasta adrese, e-pasta adrese vai tālruņa numurs. Izmantojot sīkdatnes (Paplašinātā 1. daļa), kas nav tieši saistītas ar Jūsu identitāti, ir iespējams ievākt informāciju, piem., kā Jūs lietojat BSH Group tīmekļa vietni, un tie arī ir personas dati. Ja šāda informācija ir balstīta uz lietotāja noteiktu identifikāciju, tā tiek savākta, glabāta un izvērtēta individuāli. Dati, kas nav personas dati, ir informācija, kas tiek tikai apkopota, t.i., grupēta lielākās, nestrukturētās vienībās, apkopota, ievākta un vērtēta.

Datu ievākšana un piemērošana

Jūs varat lietot BSH Group Informācijas pakalpojumu, neatklājot savu identitāti. Izklāsts par informāciju, ko mēs ievācam kā normu, kad Jūs lietojat Informācijas pakalpojumu, ir redzams sadaļās „Tīmekļa servera žurnalētie dati” un „Lietotāju profili, izmantojot pseidonīmus”.
Jebkuru personisku informāciju, ko atklājat, mēs izmantojam un apstrādājam tādiem mērķiem, kādiem Jūs mums šo informāciju atklājāt. Piemēram, informācija, kas minēta kontaktpersonas veidlapā, tiek izmantota, lai apstrādātu Jūsu pieprasījumu.

Tīmekļa servera žurnalētie dati

Kad Jūs izmantojat BSH Group Informācijas pakalpojumu, Jūsu tīmekļa pārlūkprogramma tiek tehniski konfigurēta, lai automātiski mūsu tīmekļa serverim pārraidītu tālāk norādītos datus (žurnalētos datus), ko mēs pēc tam iekļaujam žurnālfailos:
• apmeklējuma datums;
• apmeklējuma laiks;
• atsauces tīmekļa vietnes URL;
• izgūtais fails;
• pārraidīto datu apjoms;
• pārlūkprogrammas veids un versija;
• operētājsistēma;
• IP adrese;
• Jūsu interneta piekļuves sniedzēja domēna nosaukums.
Tikai šī informācija ļauj Jums palikt anonīmam. Šī informācija nepieciešama tehniskām vajadzībām, lai korekti piegādātu Jūsu pieprasīto saturu, un tās ievākšana ir nenovēršama, lietojot tīmekļa vietnes. Žurnalētie dati tiek analizēti tikai statistikai, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietni un tās bāzi.

Lietotāju profili, izmantojot pseidonīmus

Mēs izmantojam sīkdatnes un izsekošanas pikseļus, lai ievāktu datus par to, kā Jūs izmantojat Informācijas pakalpojumu (un tā biļetenus) reklāmai un tirgus izpētei, kā arī lai pielāgotu BSH Group Informācijas pakalpojumu tā lietotāju vajadzībām. Datu par šo lietošanu ievākšana un lietotāja profila izveide notiek anonīmi, izmantojot sīkdatņu ID.
Mēs izveidojam un glabājam šos lietotāju profilus tikai anonīmā veidā un nesaistām tos ar Jūsu vārdu vai ar jebkādu citu informāciju, piemēram, Jūsu e-pasta adresi, kas varētu atklāt Jūsu identitāti.
Mēs ievācam lietošanas datus un izveidojam lietotāju profilus, izmantojot Adobe Analytics, proti, sabiedrības Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland („Adobe”), pakalpojumu. Informācija par to, kā Jūs izmantojat BSH Group Informācijas pakalpojumu, tiek pārsūtīta serveriem Adobe, kur tā tiek analizēta un sūtīta mums atpakaļ kā kumulatīvie dati, kas atspoguļo tīmekļa vietnes izmantošanas vispārējās tendences.
Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu lietošanas datu ievākšanu un šāda veida anonīma lietotāja profila izveidi (atteikties). Jūs varat atteikties, izmantojot Adobe atteikšanās tīmekļa vietni. Informāciju par sīkdatņu lietojumu un atteikuma iespējām Adobe Analytics, lūdzu, skatiet oficiālajos dokumentos, ko nodrošina Adobe šajā tīmekļa vietnē: http://www.adobe.com/en/privacy/opt-out.html.
Un / vai
Lai ievāktu lietošanas datus un izveidotu lietotāju profilus, mēs izmantojam Google Analytics, proti, Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google”), pakalpojumu.
Dati tiek apstrādāti Amerikas Savienotajās Valstīs, valstī, uz ko neattiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 31. lpp.). Informācija par to, kā Jūs izmantojat BSH Group tīmekļa vietni, tiks nosūtīta Google serverim, izanalizēta un atsūtīta mums atpakaļ kā kumulatīvie dati, kas atspoguļo tīmekļa vietnes izmantošanas vispārējās tendences.
Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu lietošanas datu ievākšanu un šāda veida anonīma lietotāja profila izveidi (atteikties). Jūs varat atteikties, izmantojot Google atteikšanās tīmekļa vietni. Informāciju par sīkdatņu lietojumu un atteikuma iespējām Google Analytics, lūdzu, skatiet oficiālajos dokumentos, ko nodrošina Google šajā tīmekļa vietnē: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Mēs izmantojam vēl vienu pakalpojumu, ko sniedz Google Inc., – veicinošo tirgvedību. Kad esat apskatījis(-usi) mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumus tiešsaistē un esat ieinteresējies(-usies) par mūsu piedāvājumiem, Jūs tiksiet atkal uzrunāts(-a), izmantojot mērķreklāmu Google Partner Network vietnēs. Reklāma tiek ievietota, izmantojot sīkdatnes. Jūsu kā lietotāja uzvedību var analizēt, lietojot teksta datnes, kad Jūs apmeklējat vietni, un pēc tam izmantot, iesakot mērķproduktu un uz interesēm balstītu reklāmu.
Ja Jūs izvēlaties nesaņemt uz interesēm balstītu reklāmu, Jūs varat atspējot Google sīkdatņu izmantošanu šim mērķim, apmeklējot https://www.google.de/settings/ads/anonymous?sig=ACi0TCj1Uvs5qRC0bvLr7WOt4c8oY-elMwfSYVgU2EZpG4D8YwNLrT_EzmvZZuvrIwFrGrBUkULxujNcTtyVwlEUYThRHo9y7A&hl=en.

Nepilngadīgo personu dati

Nepilngadīgās personas nedrīkst mums sūtīt personas datus bez vecāku vai aizbildņu piekrišanas.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Informācijas pakalpojumā ir saites uz citām vietnēm. Mēs neietekmējam pakalpojumu sniedzēju, kas minēti šajās saitēs, atbilstību vai neatbilstību datu aizsardzības noteikumiem.

Tiesības uz informāciju un datu labošana, dzēšana un bloķēšana

Lūdzu, sūtiet visus jautājumus par datu aizsardzību vai pieteikumus labot bloķēt vai dzēst
Jūsu personas datus kontaktpersonām, kuras norādītas šīs vietnes Juridiskajā paziņojumā.

Izmaiņas šajā datu aizsardzības paziņojumā

Ja nepieciešams, šis datu aizsardzības paziņojums tiks labots, lai veiktu izmaiņas mūsu pakalpojumos, uz ko attiecināma datu aizsardzība, piem., kad tiek piedāvāti jauni pakalpojumi, vai lai atbilstu esošajām juridiskajām prasībām.

Kontaktinformācija

Ja Jums ir jautājumi par datu aizsardzību, lūdzu, rakstiet mums e-pastā, izmantojot šādu e-pasta adresi:

BSH-Dataprotection-InformationSecurity@bshg.com

Iepriekš izklāstītais Paziņojums par datu privātumu ir spēkā, sākot ar 2017. gada 1. jūliju

Sīkdatnes

Tāpat kā daudzas citas tīmekļa vietnes, arī mēs izmantojam sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kas tiek uzkrātas Jūsu datorā tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Šādā veidā mēs automātiski saņemam konkrētus datus, piemēram, par IP adresi, izmantoto pārlūkprogrammu, Jūsu datora operētājsistēmu un Jūsu pieslēgumu internetam.
Sīkdatnes nevar izmantot, lai palaistu programmas vai inficētu Jūsu datoru ar vīrusiem. Informāciju, ko ietver sīkdatnes, varam izmantot, lai vienkāršotu navigāciju un nodrošinātu mūsu tīmekļa lapā pareizu izkārtojumu.
Jebkurā gadījumā dati, ko ievācam, netiek nodoti trešajām pusēm bez Jūsu piekrišanas.
Protams, Jūs vienmēr varat skatīt mūsu tīmekļa lapu, neizmantojot sīkdatnes. Interneta pārlūkprogrammas vienmēr ir iestatītas, lai tās varētu apstiprināt sīkdatņu lietošanu. Savas pārlūkprogrammas iestatījumos Jūs jebkurā laikā varat atspējot sīkdatnes. Lūdzu, izmantojiet palīdzības funkciju savā pārlūkprogrammā, lai uzzinātu, kā šos iestatījumus mainīt. Ņemiet vērā, ka atsevišķas funkcijas tīmekļa lapā var nedarboties, ja sīkdatnes ir atspējotas.

Sociālo spraudņu kā daļas no sociālajiem medijiem lietošana

[Facebook]
BSH Group interneta vietnēs tiek izmantoti sociālie spraudņi („spraudņi”) no sociālā tīkla Facebook.com, ko uztur uzņēmums Facebook Inc., Palo Alto, CA, ASV („Facebook”). Šie spraudņi ir identificējami pēc Facebook logotipa vai pēc signālvārdiem „Facebook”, „Like” vai „Share”.
Ja Jūs apmeklējat mūsu vietnes lapu, kas satur šādus spraudņus, tie sākumā tiek deaktivizēti. Šie spraudņi tiek aktivizēti tikai tad, ja lapas apmeklētājs noklikšķina uz šim nolūkam paredzētās pogas. Aktivizējot spraudņus, Jūs veidojat savienojumu ar Facebook un dodat savu piekrišanu datu pārraidīšanai uz Facebook. Ja Jūs esat pieteicies pakalpojumā Facebook, lapas apmeklējums var tikt piesaistīts Jūsu Facebook kontam. Noklikšķinot uz attiecīgās pogas, Jūsu pārlūkprogramma pārraida attiecīgo informāciju tieši uz Facebook, kur tā tiek saglabāta.
Lai iegūtu informāciju par datu vākšanas apjomu un mērķi, par to tālāku apstrādi un izmantošanu pakalpojumā Facebook, kā arī par Jūsu tiesībām un iestatījumiem, ar kuru palīdzību Jūs varat veikt konfigurēšanu, lai aizsargātu savu privātumu, lūdzam izlasīt Facebook paziņojumu par datu aizsardzību.
Ja nevēlaties, lai Facebook vāc datus par Jums caur mūsu tīmekļa vietni, pirms mūsu vietnes apmeklēšanas Jums jāizrakstās no pakalpojuma Facebook.

[Google+]
BSH Group interneta vietnēs tiek izmantoti sociālie spraudņi („spraudņi”) no sociālā tīkla plus.google.com, ko uztur firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV („Google”). Šie spraudņi ir identificējami pēc Google+ logotipa vai pēc signālvārdiem „Google+” vai „Google plus”, vai „+1”.
Ja Jūs apmeklējat mūsu vietnes lapu, kas satur šādus spraudņus, tie sākumā tiek deaktivizēti. Šie spraudņi tiek aktivizēti tikai tad, ja lapas apmeklētājs noklikšķina uz šim nolūkam paredzētās pogas. Aktivizējot spraudņus, Jūs veidojat savienojumu ar Google un dodat savu piekrišanu datu pārraidīšanai uz Google. Ja Jūs esat pieteicies pakalpojumā Google+, Google lapas apmeklējums var tikt piesaistīts Jūsu Google+ kontam. Noklikšķinot uz attiecīgās pogas, Jūsu pārlūkprogramma pārraida attiecīgo informāciju tieši uz Google, kur tā tiek saglabāta.
Lai iegūtu informāciju par datu vākšanas apjomu un mērķi, par to tālāku apstrādi un izmantošanu pakalpojumā Google+, kā arī par Jūsu tiesībām un iestatījumiem, ar kuru palīdzību Jūs varat veikt konfigurēšanu, lai aizsargātu savu privātumu, lūdzam izlasīt Google datu aizsardzības paziņojumu.
Ja nevēlaties, lai Google vāc datus par Jums caur mūsu tīmekļa vietni, pirms mūsu vietnes apmeklēšanas Jums jāizrakstās no pakalpojuma Google+.

[YouTube]
BSH Group tīmekļa vietnēs tiek izmantota video platforma YouTube, ko uztur firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, ASV. YouTube ir platforma, kas ļauj atskaņot audio un video failus.
Atverot lapu mūsu vietnē, tajā integrētais YouTube atskaņotājs izveido savienojumu ar YouTube, lai tehniski nodrošinātu video vai audio faila pārraidīšanu. Pēc savienojuma izveidošanas ar YouTube dati tiek pārraidīti uz YouTube.
Lai iegūtu informāciju par datu vākšanas apjomu un mērķi, par to tālāku apstrādi un izmantošanu platformā YouTube, kā arī par Jūsu tiesībām un iestatījumiem, ar kuru palīdzību Jūs varat veikt konfigurēšanu, lai aizsargātu savu privātumu, lūdzam izlasīt YouTube paziņojumu par datu aizsardzību.

[Twitter]
BSH Group tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sociālie spraudņi („spraudņi”) no sociālā tīkla Twitter, ko uztur firma Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ASV („Twitter”). Šie spraudņi ir identificējami pēc Twitter logotipa vai pēc signālvārda „tweet”.
Ja Jūs apmeklējat mūsu vietnes lapu, kas satur šādus spraudņus, tie sākumā tiek deaktivizēti. Šie spraudņi tiek aktivizēti tikai tad, ja lapas apmeklētājs noklikšķina uz šim nolūkam paredzētās pogas. Aktivizējot spraudņus, Jūs veidojat savienojumu ar Twitter un dodat savu piekrišanu datu pārraidīšanai uz Twitter. Ja esat pieteicies sociālajā tīklā Twitter, lappuses apmeklējums var tikt piesaistīts Jūsu Twitter kontam. Noklikšķinot uz attiecīgās pogas, Jūsu pārlūkprogramma pārraida attiecīgo informāciju tieši uz sociālo tīklu Twitter, kur tā tiek saglabāta.
Lai iegūtu informāciju par datu vākšanas apjomu un mērķi, par to tālāku apstrādi un izmantošanu sociālajā tīklā Twitter, kā arī par Jūsu tiesībām un iestatījumiem, ar kuru palīdzību Jūs varat veikt konfigurēšanu, lai aizsargātu savu privātumu, lūdzam izlasīt Twitter paziņojumu par datu aizsardzību.

Mūsu serviss

Ja Jums ir kādi jautājumi par mūsu produktiem, lūdzu rakstiet vai zvaniet mums:

61301613

careline-LV@bshg.com

Izbaudiet Bosch pieredzi

Atklājiet kvalitāti, pilnību un uzticamību.

Atrast pārdevēju

Atrodiet sev tuvākos pārdevējus un servisa veikalus!