Viens motors, daudzas priekirocības. EcoSilence Driver™: Energiju taupošs, spēcīgs, kluss un ar ilgu darbmūžu.

Garantijas nosacījumi Bosch Logixx: un Home Professional veļas mazgāmajai mašinai ar EcoSilence Drive™ motoru: Papildus uzņēmuma BSH Home Appliances AB filiāle Latvijā (”BSH”) garantijai mēs šai jaunajai, ar EcoSilence Drive™ motoru aprīkotajai veļas mazgājamajai mašīnai, kas iegādāta pēc 01.09.2014 un bija lietota Latvijā, nodrošināsim garantiju ar sekojošiem nosacījumiem:

1. Mēs novērsīsim EcoSilence Drive™ motora bojājumus, kas radušies materiālu un/vai ražotāja kļūdu dēļ.

2. Garantija ir spēkā 10 gadus pēc datuma, kad veļas mazgājamo mašīnu iegādājās sakotnējais pircējs. Garantijas prasība jāizvirza šajā periodā, uzrādot uzņēmumam BSH oriģinālos pirkuma dokumentus/čeku. Garantiju var izmantot tikai BSH servisa centros vai BSH darbnīcās, kas norādītas BSH mājaslapā (www.bosch-home.lv)

3. Garantija nav spēkā, ja EcoSilence Drive™ motora bojājumi radušies nepareizas lietošanas rezultātā. Šī garantija nav piemērojama attiecībā uz EcoSilence Drive™ motora ikdienas nolietojumu. Garantija sedz vienigi motora un ar to saistīto rezerves daļu nomaiņu. Garantija nesedz remonta izmaksas tādas kā remonta veikšanas vai servisa apmeklējuma izmaksas.

4. Ja tiks izvirzīta garantijas prasība, EcoSilence Drive™ motors tiks labots tā atrašanās vietā vai tiks aizvietots ar jaunu EcoSilence Driven™ motoru. Nomainītās sastāvdaļas vai ierīces kļūs par mūsu īpašumu.

5. Garantijas pakalpojumi nepagarina garantijas termiņu un neatjauno to.

6. Izrietošas vai citas prasības netiek pieņemtas.

Šie garantijas nosacījumi ir piemērojami EcoSilence Driven™ motoriem, ar ko aprīkotas Bosch Logixx un Home Professional veļas mazgājamās mašīnas, kas iegādatas un tiek lietotas Latvijā. Gadījumā, ja Latvijā iegādāta Bosch veļas mazgājamā mašīna ar EcoSilence Driven™ motoru tiek lietota citā valstī Eiropas Ekonomiskas Zonas robežās, ir piemērojami mūsu pārstāvja attiecīgajā valstī izdotie garantijas nosacījumi, ja tādi ir, ciktāl ši Bosch veļas mazgājamā mašīna ar EcoSilence Drive™ motoru atbilst attiecīgas valsts tehniskajām prasībām (spriegums, frekvence u.c.) un ir piemērota tās klimatiskajiem un vides apstākļiem, un ja mēs nodrošinām klientu apkalpošanas tīklu attiecīgajā valstī. Šai garantijai ir piemērojama Latvijas likumdošana. Šī garantija neietekmē Jūsu patērētāja tiesības, kas izriet no Latvijas Republikas likumdošanas.

Ja Jums jāizmanto šī garantija:
1. Zvaniet uz mūsu servisa centru’ +3716742 52 32/ +37167070520/ +37167717060
2. Sakiet, ka vēlaties izmantot EcoSilence Drive™ motora garantiju, un nosauciet savas veļas mazgājamās mašinas FD numuru un E numuru.
3. Norunājiet tikšanās laiku.
4. Uzrādiet tehniķim savu pirkuma čeku.

BSH Home Appliances AB filiāle Latvija
Kronvalda bulvaris 3-12, LV1010 Rīga, Latvija
Company code: 40003979971